Zgodovina

Okoliščine izgradnje župnijske cerkve

Salezijanec Srečko Zamjen je po koncu prve svetovne vojne odkril, da bi Društvo za mladinske domove za svoje delovanje lahko uredilo prvi mladinski dom na območju Kodeljevega. Na tem področju poleg Codellijevega gradu ni bilo drugih stavb kot nekaj zapuščenih lesenih barak na področju kasnejše vojašnice in sedanjega naselja Nove Poljane. Vojska mu jih je oddelila pet lesenih barak, od katerih je dve podrl in njihov material uporabil za obnovo preostalih treh. Ena je bila namenjena gledališkim predstavam, druga kapeli, v tretjo pa se je novembra 1919 vselila skupina salezijancev iz Rakovnika. Že ob prenovi barak so se ob igrah (zlasti nogometu) zbirali otroci iz Vodmata, Most, Sela in Zelene Jame. Od leta 1922 je v domu delovala godba na pihala, od leta 1923 pa so organizirali projekcije filmov. Vedno večje število otrok, ki so se zbirali na tem področju in slabo stanje barak je vodilo k načrtovanju pravega mladinskega doma. Ker prvotnega zemljišča ni bilo moč odkupiti, so od barona Codellija na drugi strani železniške proge odkupili obsežno zemljišče, kjer mladinski dom in župnijska cerkev stojita še danes. V domu so dobile prostor različne organizacije, v njem pa je bila tudi kapela in gledališka dvorana (s filmskim projektorjem). Društvo za mladinske domove se je za gradnjo zelo zadolžilo in dolgov ni uspelo povrniti, zato so dom, da ne bi šel v prodajo, konec 20. let 20. stoletja odkupili salezijanci. Z namenom vzgoje otrok je dom deloval do konca leta 1945, ko so dom nacionalizirali.

Cerkev sv. Terezije deteta Jezusa, Ljubljana – Kodeljevo.

Že v času delovanja doma se je poleg potreb samega doma tudi zaradi pričetka gradnje stanovanjskih hiš na nekoč praznem prostoru Kodeljevega pokazala potreba po izgradnji prave cerkve. Kot zavetnica svetišča je bila izbrana Sveta Terezija Deteta Jezusa, zavetnica misijonov. Spomladi 1935 so pričeli z izkopi, 5. aprila leta 1936 (na cvetno nedeljo) pa je temeljni kamen blagoslovil takratni škof Gregorij Rožman. Cerkev po načrtih arhitekta inž. Hermana Husa je bila predana službi 9. oktobra 1938, čeprav takrat še ne povsem dokončana, brez zvonika, nadstreška nad vhodom in ometa. 30 metrov visok zvonik in portal po načrtih ing. arh. Blaža Slapšaka je bil zgrajen leta 1971. Leta 1981 so bile v cerkvi postavljene orgle mojstra Antona Jenka s skupaj 2136 piščali, dolgih od 16 mm do 5 metrov. Leta 1985 je bil zvonik opremljen tudi z zvonovi (štirimi). Leta 2010 se je zaradi poškodb zvonika zaključila obsežna prenova zunanjosti cerkve, ki je vključevala tudi novo vpetje zvonov.

Ustanovitev župnije

29. junija 1960 je škof Anton Vovk na območju Kodeljevega ustanovil župnijo in jo predal v trajno upravljanje salezijanski družbi. Župnija se je s tem odcepila od župnije Svetega Petra, saj je sama postajala center verskega dogajanja na območju z okoli 3600 prebivalci.

Seznam župnikov

Franc Levstek 1960-1966

Franc Grmič 1966-1967

Stanko Rebek 1967

Janez Jenko 1967-1968

Franc Stritar 1968-1970

Štefan Ferenčak 1970-1973

Franc Stritar 1973-1978

Alojzij Slavko Snoj 1978-1981

Franc Škrabl 1981-1985

Janko Novak 1985-1991

Vinko Štrucelj 1991-1994

Mirko Rakovnik 1994-2002

Franc Maršič 2002-2008

Mirko Simončič 2008-2010

Franc Maršič 2010-2017

Grega Valič 2017-