Vpisovanje otrok k verouku

Kodeljevo
26.08.2023

Vpisovanje otrok k verouku bo v:

- sredo (6. septembra) od 15.00 do 18.00;

- četrtek (7. septembra) od 14.00 do 18.00;

v župnijski pisarni.

Urnik verouka:

http://kodeljevo.donbosko.si/veroucna-sola-v-zupniji-ljubljana-kodeljevo