Birmanski vikend

Koprivnik
22.10.2017

V letošnjem šolskem letu se naši osmošolci in devetošolci pripravljajo na zakrament svete birme. Poleg rednega verouka, imajo še birmanske skupine. Z animatorji pa smo načrtovali tudi dva vikenda za birmance in birmanke. Prvega smo izvedli na Koprivniku nad Bohinjskih jezerom.