Velikonočni prazniki 2020

Kodeljevo
28.03.2020

Letošnji velikonočni prazniki nam bodo gotovo ostali v spominu. Ne zaradi obiska cerkve in obredov velikega tedna, ampak predvsem zaradi tega, ker za veliko noč nismo smeli v cerkve zaradi epidemije korona virusa, ki nas je »prisilil«, da smo ostali doma. Gotovo je veliko vprašanj kako in kaj bomo blagoslovili zelenje, kako bomo »požegnali« velikonočne jedi in kaj bo z velikonočno procesijo. Slovenski škofje so nam napisali natančna navodila za čas velikega tedna. Nekaj poudarkov:

 

Radijski misijon na Radiu Ognjišče

Škofje vabijo vernike, da v okviru priprave na velikonočne praznike spremljajo radijski misijon Radia Ognjišče, ki bo potekal od 29. marca do 4. aprila 2020.

 

Cvetna nedelja, 5. april 2020

- Škofje bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah brez navzočnosti ljudstva.

- Župnik obhaja v zaprti župnijski cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00, brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja. Pri bogoslužju prebere pasijon po Mateju. Verniki so povabljeni k spremljanju svete maše po TV SLO 2 ob 10.00.

- Župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago. 

- Škofje vabijo vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

 

Veliki četrtek, 9. april 2020

- Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše.

- Vsem duhovnikom se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj. Verniki naj v času večerne svete maše zmolijo rožni venec za duhovne poklice oziroma preberejo pasijon po Janezu.

 

Veliki petek, 10. april 2020

- Škofje oziroma stolni župniki bodo v zaprtih stolnicah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

- Duhovnik opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 sam in brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki (brez petja in prinašanja križa v procesiji). Verniki naj v času obreda velikega petka zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00 (na Radiu Ognjišče). Ta dan naj prevladujeta sveta tihota in premišljevanje Gospodovega trpljenja.

- Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

 

Velika sobota, 11. april 2020

- Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

- Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oziroma radiu. 

- Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00. 

- Duhovniki naj ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

- Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila:

Blagoslov velikonočnih jedil:

1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda: Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3): Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih. 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51): Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. 

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo): 

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

- Škofje bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah ob 20.00, brez udeležbe ljudstva.

- Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

- Vstajenjske procesije letos odpadejo.

- Verniki so vabljeni k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer (poslanico bo predstavil škof msgr. dr. Jurij Bizjak).

 

Velika noč, 12. april 2020

- Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev:

            Blagoslov velikonočnega zajtrka:

            Znamenje križa. Oče naš. 

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

- Duhovniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

- Škofje bodo ob 10.00 v svojih zaprtih stolnicah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

- Duhovniki darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah brez udeležbe vernikov in brez somaševanja.

- Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00).

 

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

- Škofje oziroma stolni župniki bodo v svojih zaprtih stolnicah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

- Duhovnik obhaja sveto mašo sam in brez navzočnosti vernikov v zaprti cerkvi.

- Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

 

Bolj podrobna navodila:

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-velikonocne-praznike-2020-v-casu-epidemije-covid-19