VELIKI TEDEN 2022

Kodeljevo
10.04.2022

CVETNA NEDELJA (10. APRIL)

Na ta dan se Cerkev spominja slovesnega Jezusovega vhoda v Jeruzalem, kjer nas je odrešil. Ljudstvo mu je prihajalo naproti s palmovimi vejami ter mu vzklikalo: »Hozana!« Tudi mi k svetim mašam prinesemo oljčne vejice in butarice v spomin na ta dogodek. Posebej pozorno bomo prisluhnili pasijonu (opisu Jezusovega trpljenja).

 • Svete maše bodo ob 8.30, 10.00 in 19.00.
 • Ob 8.30 bo blagoslov oljčnih vejic in butaric pod nadstreškom pred cerkvijo, slovesni vhod in sveta maša.
 • Ob 10.00 bo blagoslov oljčnih vejic in butaric pod nadstreškom pred cerkvijo, slovesni vhod in sveta maša.

 

VELIKI ČETRTEK (14. APRIL)

Ta dan je spomin Jezusove zadnje večerje: postavitev zakramenta evharistije in postavitev zakramenta duhovništva.

 • Ob 7.00 bo molitev hvalnic v Marijini kapeli.
 • Ob 9.00 bo krizmena sveta maša v stolnici.
 • Ob 19.00 bo sveta maša:
  • pri sveti maši se bodo predstavili letošnji prvoobhajanci;
  • po »slavi« zvonovi utihnejo;
  • po pridigi bo obred umivanja nog.
 • Po sveti maši bomo prenesli Najsvetejše k stranskemu oltarju (v ječo) in nato molili ob Jezusu v vrtu Getsemani.

 

VELIKI PETEK (15. APRIL)

Na veliki petek ni svete maše, saj se spominjamo Jezusove smrti na križu. Namesto svete maše so obredi velikega petka.

 • Ob 7.00 bo molitev hvalnic v Marijini kapeli.
 • Ob 15.00 bo križev pot v cerkvi.
 • Ob 19.00 bodo obredi velikega petka:
  • besedno bogoslužje;
  • češčenje križa;
  • sveto obhajilo.
 • Po obredih bomo prenesli Najsvetejše k stranskemu oltarju (v grob) in nato molili pri Božjem grobu.

 

VELIKA SOBOTA (16. APRIL)

Ta dan se Cerkev mudi pri Jezusovem grobu v tihi molitvi ter premišljuje njegovo trpljenje in smrt. Čez dan je blagoslov velikonočnih jedi, zvečer pa že praznovanje velikonočne vigilije.

 • Ob 7.00 bo blagoslov ognja pred cerkvijo, po blagoslovu bo molitev hvalnic v Marijini kapeli in izpostavitev Najsvetejšega. Cel dan bo priložnost za češčenje Jezusa v Božjem grobu.
 • BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDI bo:
  • ob 11.00,
  • ob 14.00,
  • ob 15.00 (po blagoslovu bodo na igrišču igre s pirhi),
  • ob 16.00 in
  • ob 17.00.
 • Ob 19.00 bo začetek praznovanja velikonočne vigilije:
  • blagoslov ognja,
  • procesija z velikonočno svečo,
  • hvalnica velikonočni sveči,
  • branje Božje besede, obnovitev krstnih obljub,
  • slovesna sveta maša.

 

VELIKONOČNA NEDELJA (17. APRIL)

To je nedelja Kristusovega vstajenja in največji krščanski praznik, ko se veselimo, da nam je Jezus z vstajenjem od mrtvih zagotovil nesmrtnost.

 • Ob 7.00 bo začetek vstajenjske procesije, nato slovesna sveta maša.
 • Svete maše bodo še ob 10.00 in 19.00.

 

VELIKONOČNI PONEDELJEK (18. APRIL)

 • Svete maše so ob: 8.30, 10.00 in 19.00.